HOTEL ALBIS****
PENSION ALBIS

 

POKOJE ALBIS ****

Designový a mimořádně povedený zrekonstruovaný hotel Albis**** ve Vrchlabí- Herlíkovicích nabízí ​krásné, pohodlné a vzdušné pokoje s kvalitní postelí a prvotřídní koupelnou. Pokoj je vybaven moderní plochou televizí s desítkami programů. Jedná se o jediný středně větší hotel s rodinnou atmosférou v této lokalitě a v této nadstandardní kvalitě. Nachází se zde 38 lůžek v 17 pokojích.

POKOJE PENSION ALBIS

Pokoje v pensionu Albis se nacházejí ve vedlejší budově, dále od silnice. Jedná se o starší ale dobře zachovalou budovu s pokoji, které řadíme do kategorie rodinné a turistické.

Pokoje jsou 3 a 4 lůžkové, vždy dva pokoje mají společnou koupelnu. Pokoje jsou jednoduše a účelově zařízené a mají své umyvadlo. Celkový počet lůžek je 40. Jedná se o ekonomičtější variantu s možností využít plného servisu hotelové restaurace a baru.

RESTAURANT ALBIS

Součástí hotelu je moderní, vzdušná a světlá restaurace s velkými okny s druhým nejlépe vybaveným barem v Krkonoších (hrdé prvenství v rámci ČR drží námi provozovaný hotel Hromovka ve Špindlerově Mlýně). Samozřejmostí je mimořádně kvalitní nápojové sklo dovezeného z celého světa.

RESTAURACE S KRBEM

V přízemní části hotelu se nachází také horská knajpa, jejíž součástí jsou i kachlová kamna s krbem.

KUCHYNĚ

Kuchyně patří mezi největší chloubu našich podniků. V hotelu Hromovka ve Špindlerově Mlýně se nám podařilo vydobít bezprecedentní pozici v této oblasti a stejnou kvalitu i servis přinášíme i do hotelu Albis. Podstatou naší kuchyně jsou omáčky a polévky, které nikdy nezahušťujeme, používáme výhradně kvalitní suroviny a šetrnou, pomalou tepelnou úpravu. Pečeme si také vlastní a velmi vyhlášené pečivo během celého dne a vaříme borůvkové knedlíky i několikrát denně. Soustředíme se na kvalitu, z tohoto důvodu dáváme přednost užší nabídce s důrazem na kvalitu a čerstvost. Je tak obvyklé, že nabízíme našim zákazníkům jen několik pokrmů, které však nemohou zklamat.

Již 24 let si zakládáme na prvotřídním pavém cibulákovém porcelánu, který v hotelovém provozu v hotelu Hromovka používáme jako jediní v ČR. I do Albisu tento porcelán postupně proniká.

SNÍDANĚ

Prvotřídní vstup do nového dne zajišťují naše prvotřídní snídaně, které jsou podávány v bufetovém stylu. Odlišujeme se však od ostatních právě nejvyšší možnou kvalitou. Na surovinách nešetříme. Vedle našeho vyhlášeného pečiva, které si pečeme sami z našeho těsta jsou k dispozici také domácí a mimořádně husté jogurty, vlastnoručně připravované tvarohové pomazánky, kterým kraluje například prvotřídní humus. Samozřejmostí jsou kvalitní uzeniny, sýry, kvalitní máslo, vajíčka nebo vyhlášené domácí koláče (borůvkové, rebarborové, rakytníkové, malinové, jablečné nebo tvarohové). Domácí loupáky se staly postupem času legendárními a spolu s lívanci patří mezi nezbytnou snídaňovou tečku. Káva nebo čaj podáváme v krásných cibulákových hrncích o objemu 4 dl.

LOKALITA

Hotel Albis byl postaven na strategickém místě přesně mezi SKIAREÁLEM HERLÍKOVICE a SKIAREÁLEM BUBÁKOV. Kvalita těchto sjezdovek je pověstná a oba areály jsou dostupné do 5 minut od hotelu.

Bezprecedentní výhodou je, že hotel Albis**** leží přímo na hlavní tepně směřující do nejlepšího lyžařského střediska v ČR, Špindlerova Mlýna, kam se dá dojet do 15 minut.

FIREMNÍ AKCE, ŠKOLENÍ A TEAMBUILDING

Hotel Albis**** nabízí komplexní zázemí pro firemní akce, salónek s moderním technickým vybavením pro 45 osob, školení, výjezdová zasedání, teambuildingy pro firemní klientelu.

ŠKOLNÍ VÝLETY, LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY

Hotel Albis **** a pension Albis jsou ideálním středobodem pro sportovní kluby a školní akce. V této unikátní lokalitě je možné využit moderně vybaveného atletického stadionu, hokejové haly, tenisových kurtů, celé plejády bazenů a dalších sportovišť ve Vrchlabí nebo Špindlerově Mlýně.

PARKOVÁNÍ A KRYTÉ GARÁŽE

Hostům hotelu Albis je umožněno zdarma parkování v uzamykatelné části objektu. K hotelu se dostanete po celoročně udržované hlavní komunikaci.

    

HOTEL ALBIS****
PENSION ALBIS

 

ALBIS**** ROOMS

The designer Hotel Albis**** in Vrchlabí- Herlíkovice, renovation of which was exceptionally successful, offers beautiful, comfortable and airy rooms with high-quality beds and a first-class bathroom. Rooms are equipped with a modern flat-screen television with dozens of programmes. This is the only medium-sized hotel with a family atmosphere in this locality offering this exclusive level of quality. The hotel offers 38 beds in 17 rooms.

ROOMS IN PENSION ALBIS

Rooms in Pension Albis are located in the neighbouring building, further away from the road. This is an older but well-maintained building with rooms which we rank in the family/tourist category.

Rooms have 3 and 4 beds and two rooms always share a bathroom. Rooms are simply and functionally furnished and each room has its own washbasin. The total number of beds is 40. This is a more economical alternative with the option of using the full range of services offered by the hotel restaurant and bar.

RESTAURANT ALBIS

The hotel includes a modern, light and airy restaurant with large windows and the second-best-equipped bar in the Krkonoše mountains (the number one spot in CZ is proudly held by Hotel Hromovka in Špindlerův Mlýn which we also operate). We do of course use exceptionally high-quality glasses imported from all over the world.

RESTAURANT WITH FIREPLACE

There is also a mountain pub on the ground floor of the hotel which includes a tiled stove and fireplace. The pub joins on to the main restaurant.

CUISINE

Cuisine is one of the things we take the greatest pride in as regards our establishments. In Hotel Hromovka in Špindlerův Mlýn, we managed to win an unprecedented position in this field and we have brought the same level of quality and service to Hotel Albis. The basis of our cuisine is constituted by sauces and soups which we never thicken, using only high-quality ingredients cooked slowly and carefully. We prepare blueberry dumplings every day and home-baked bread every 30 minutes. Our focus is on quality and for this reason, we give precedence to a narrower offer with an emphasis on quality and freshness. It is thus common for us to only offer our customers a few dishes, but dishes which will never disappoint.

We have taken pride in use of first-class genuine blue onion porcelain for 24 years now. We are the only hotel operation to use this in the Czech Republic in our Hromovka hotel and this type of porcelain will also gradually find its way into use in Albis.

BREAKFAST

Our first-class breakfast ensures a first-class start to the new day, served in a buffet style. We do however distinguish ourselves from the others with the highest possible quality. We don’t scrimp of ingredients. Apart from bread made from our own dough, homemade exceptionally thick yogurts are also available, curd cheese spreads prepared by hand, over which our first-class humus reigns supreme. We do of course also serve high-quality smoked meats, cheeses, butter, eggs and homemade cakes (blueberry, rhubarb, buckthorn, raspberry, apple or curd cheese). Over time, our homemade butter rolls have become legendary and together with drop scones, these are the perfect way to finish off your breakfast. We serve coffee or tea in beautiful 4 dl blue onion cups.

LOCALITY

Hotel Albis was built in a strategic location precisely between the HERLÍKOVICE and BUBÁKOV SKI CENTRES. The quality of these slopes is legendary and both centres are only 5 minutes from the hotel. The shortest cable car in Europe can also be found next to the hotel, taking skiers right to the drag lift.

An unprecedented advantage we offer is that Hotel Albis**** is located right on the main road leading to the top ski resort in the Czech Republic, Špindlerův Mlýn which can be reached by car in 10 minutes.

CORPORATE EVENTS, TRAINING AND TEAM BUILDING

Hotel Albis**** offers comprehensive facilities for corporate events, lounges with modern technical equipment for 45 people, training, off-site meetings or team building events for corporate clientele.

SCHOOL TRIPS AND SKI COURSES

Hotel Albis **** and Pension Albis are the ideal base for sports clubs and school trips. This unique location offers use of an athletics stadium with modern equipment, ice-hockey halls and tennis courts, as well as a wide range of swimming pools and other sports grounds in Vrchlabí or Špindlerův Mlýn.

PARKING AND GARAGES

Guests staying at Hotel Albis can park free of charge in lockable parts of the building. The hotel can be reached by main road which is ploughed in the winter.

 


HOTEL ALBIS****
PENSION ALBIS

 

ZIMMER ALBIS****

Das außerordentlich gelungen rekonstruierte Designhotel Albis**** in Vrchlabí- Herlíkovice bietet schöne, behagliche und luftige Zimmer mit qualitativ hochwertigen Betten und einem erstklassigen Bad. Das Zimmer ist mit einem modernen Flachbildfernseher mit Dutzenden Programmen ausgestattet. Es handelt sich um das einzige mittelgroße Hotel mit familiärer Atmosphäre an diesem Standort und in dieser hochwertigen Qualität. Hier gibt es 37 Betten in 17 Zimmern.

ZIMMER PENSION ALBIS

Die Zimmer in der Pension Albis befinden sich in einem Nebengebäude, weiter weg von der Straße. Es handelt sich um ein älteres, aber gut erhaltenes Gebäude mit Zimmern, die wir der Kategorie Familien-/Wandererzimmer zuordnen.

Es handelt sich um 3 und 4 -Bett-Zimmer, stets zwei Zimmer haben ein gemeinsames Bad. Die Zimmer sind einfach und zweckmäßig eingerichtet und verfügen über ein Waschbecken. Insgesamt gibt es hier 40 Betten. Es handelt sich um eine preisgünstigere Variante mit der Möglichkeit der Nutzung des vollen Service des hoteleigenen Restaurants und der Bar.

RESTAURANT ALBIS

Bestandteil des Hotels ist ein modernes, luftiges und helles Restaurant mit großen Fenstern und der am zweitbesten ausgestatten Bar des Riesengebirges (die stolze Führung im Rahmen Tschechiens hält das von uns betriebene Hotel Hromovka in Spindlermühle). Eine Selbstverständlichkeit sind die außerordentlich hochwertigen, aus aller Welt importierten Getränkegläser.

RESTAURANT MIT KAMIN

Im Erdgeschoss des Hotels befindet sich auch eine Bergkneipe, zu der auch ein Kachelofen mit Kamin gehört. Dieser Bereich schließt ans Hauptrestaurant an.

KÜCHE

Die Küche ist der Stolz unserer Einrichtungen. Im Hotel Hromovka in Spindlermühle ist es uns gelungen, eine einzigartige Position in diesem Bereich zu erobern, und dieselbe Qualität und den Service bringen wir auch ins Hotel Albis. Das Fundament unserer Küche sind Saucen und Suppen, die wir nie andicken. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Zutaten, die wir mit einer schonenden, langsamen Wärmebehandlung verarbeiten. Die Heidelbeerknödel kochen wir jeden Tag und das hausgemachte Gepäck backen wir alle 30 Minuten. Wir konzentrieren uns auf die Qualität, weshalb wir einem schmaleren Angebot mit Augenmerk auf Qualität und Frische den Vorrang geben. So bieten wir unseren Gästen gewöhnlich nur einige Speisen an, die jedoch nicht enttäuschen können.

Bereits seit 24 Jahren legen wir Wert auf erstklassiges echtes Zwiebelmuster-Porzellan, das wir im Hotelbetrieb im Hotel Hromovka als einzige in Tschechien verwenden. Auch im Albis setzt sich dieses Porzellan schrittweise durch.

FRÜHSTÜCK

Für einen erstklassigen Start in den neuen Tag sorgt unser erstklassiges Frühstück, das in Buffetform serviert wird. Von anderen unterscheiden wir uns jedoch gerade durch die höchstmögliche Qualität. Wir sparen nicht bei den Zutaten. Neben Gebäck aus eigenem Teig gibt es auch hausgemachten und außerordentlich dicken Joghurt, eigenhändig zubereitete Quarkaufstriche und erstklassigen Hummus. Eine Selbstverständlichkeit sind qualitativ hochwertige Wurstwaren, Käse, Butter, Eier oder hausgemachte Kuchen (Heidelbeer-, Rhabarber-, Sanddorn-, Himbeer-, Apfel- oder Quarkkuchen). Die hausgemachten Butterkipferl wurden im Laufe der Zeit legendär und gehören mit den Liwanzen unbedingt zum Abschluss des Frühstücks. Kaffee oder Tee servieren wir in schönen Zwiebelmuster-Tassen mit einem Fassungsvermögen von 4 dl.

LAGE

Das Hotel Albis wurde an einem strategischen Ort zwischen dem SKIGEBIET HERLÍKOVICE und dem SKIGEBIET BUBÁKOV errichtet. Die Pisten sind für ihre Qualität bekannt und beide Skigebiete liegen 5 Minuten vom Hotel entfernt. Neben dem Hotel befindet sich auch die kürzeste Kabinenseilbahn Europas, die die Skifahrer bis zum Skilift bringt.

Ein unschlagbarer Vorteil ist, dass das Hotel Albis**** direkt an der Hauptverkehrsader liegt, die ins beste Skizentrum Tschechiens, nach Spindlermühle führt, wohin die Fahrzeit nur 10 Minuten beträgt.

FIRMENVERANSTALTUNGEN, SCHULUNGEN UND TEAMBUILDING

Das Hotel Albis**** bietet ein komplexes Umfeld für Firmenveranstaltungen, einen kleinen Saal mit moderner technischer Ausstattung für 45 Personen, Schulungen, Tagungsausflüge oder Teambuilding für die Firmenklientel.

SCHULAUSFLÜGE, SKILEHRGÄNGE

Das Hotel Albis **** und die Pension Albis sind ein idealer Mittelpunkt für Sportklubs und Schulungsveranstaltungen. An diesem einzigartigen Standort können ein modern ausgestattetes Leichtathletikstadion, eine Eishockeyhalle, Tennisplätze, eine ganze Palette von Schwimmbädern und weitere Sportstätten in Vrchlabí oder Spindlermühle genutzt werden.

PARKEN UND GARAGEN

Gäste des Hotels Albis können in einem abschließbaren Teil des Objekts kostenlos parken. Zum Hotel gelangen Sie über die ganzjährig instandgehaltene Hauptverkehrsstraße.

 


HOTEL ALBIS****
PENSION ALBIS

 

POKOJE ALBIS****

Zaprojektowany i wyjątkowo zrekonstruowany hotel Albis**** w Vrchlabí- Herlíkovice oferuje piękne, komfortowe i przestronne pokoje z wysokiej jakości łóżkami i łazienką pierwszej klasy. Pokój jest wyposażony w nowoczesny telewizor z płaskim ekranem i dziesiątkami programów. Jest to jedyny średniej wielkości hotel o rodzinnej atmosferze w tej lokalizacji i takiej ponadstandardowej jakości. Liczy 38 miejsc noclegowych w 17 pokojach.

POKOJE PENSION ALBIS

Pokoje w pensjonacie Albis znajdują się w sąsiednim budynku, z dala od drogi. Jest to starszy, ale dobrze zachowany budynek z pokojami zaliczanymi do kategorii rodzinnej/ turystycznej.

Pokoje są 3 a 4 osobowe, zawsze dwa pokoje mają wspólną łazienkę. Pokoje są prosto i celowo urządzone i mają umywalkę. Łączna ilość miejsc to 40. Jest to bardziej ekonomiczny wariant z możliwością korzystania w pełni z serwisu restauracji hotelowej i baru.

RESTAURANT ALBIS

W hotelu znajduje się nowoczesna, przestronna i jasna restauracja z dużymi oknami i drugim najlepiej wyposażonym barem w Karkonoszach (dumne pierwszeństwo w ramach Czech posiada prowadzony hotel Hromovka w Špindlerově Mlýně). Sprawą naturalną jest nadzwyczajnej jakości szkło do napojów importowane z całego świata.

RESTAURACJA Z KOMINKIEM

Na parterze hotelu mieści się również górska knajpa, w której znajduje się piec kaflowy z kominkiem. Pomieszczenie połączone jest z główną restauracją.

KUCHNIA

Kuchnia jest największą chlubą naszych placówek hotelowych. W hotelu Hromovka we Špindlerově Mlýně udało się nam uzyskać niespotykaną dotąd pozycję w tej branży, a tą samą jakość i serwis zapewniamy również w hotelu Albis. Istotą naszej kuchni są sosy i zupy, których nie zagęszczamy, używamy wyłącznie jakościowych surowców i przygotowujemy je poprzez delikatną i wolną obróbkę. Knedle z jagodami są przygotowywane codziennie świeże, natomiast domowe pieczywo co 30 minut. Koncentrujemy się na jakości, dlatego preferujemy węższą ofertę z naiskiem na jakość i świeżość. Jest tak powszechne, że oferujemy naszym klientom tylko kilka dań, które jednak nas nie zawiodą.

Od 24 lat opieramy się na pierwszorzędnej, prawdziwej porcelanie cebulowej, której używamy w pracy hotelowej w hotelu Hromovka jako jedyni w Czechach. Porcelana ta powoli przenika również do Albisu.

ŚNIADANIE

Najlepszy wstęp do nowego dnia zapewniają nasze pierwszorzędne śniadania podawane w formie bufetu. Odróżniamy się jednak od pozostałych właśnie najwyższą jakością. Nie oszczędzamy na surowcach. Oprócz pieczywa z naszego ciasta oferujemy również domowe i wyjątkowo gęste jogurty, własnoręcznie przygotowywane pasty twarogowe, którym dominuje pierwszorzędny hummus. Sprawą oczywistą są dobrej jakości wędliny, sery, masło, jajka lub domowe drożdżówki (z jagodami, rabarbarem, rokitnikiem, malinami, jabłkami lub twarogiem). Domowe rogaliki maślane stały się z czasem legendarne i wraz z racuchami stanowią niezbędny punkt śniadania. Kawę lub herbatę podajemy w pięknych kubkach cebulowych o pojemności 4 dl.

LOKALIZACJA

Hotel Albis został wybudowany w strategicznym miejscu dokładnie pomiędzy OŚRODKIEM NARCIARSKIM HERLÍKOVICE i OŚRODKIEM NARCIARSKIM BUBÁKOV. Jakość tych nartostrad jest znana, a oba ośrodki są dostępne w ciągu 5 minut od hotelu. Obok hotelu znajduje się również najkrótsza kolejka kabinowa w Europie, która podwiezie narciarzy aż pod wyciąg narciarski.

Niewątpliwą zaletą hotelu Albis**** jest położenie bezpośrednio przy głównej arterii prowadzącej do najlepszego środka narciarskiego w Czechach, Špindlerova Mlýna, do którego można dojechać w ciągu 10 minut.

IMPREZY FIRMOWE, SZKOLENIA I TEAMBUILDING

Hotel Albis**** oferuje kompleksowe zaplecze dla imprez firmowych, pomieszczenie z nowoczesnym wyposażeniem technicznym dla 45 osób, szkolenia, posiedzenia wyjazdowe lub teambuildingi dla klienteli firmowej.

WYCIECZKI SZKOLNE, ZGRUPOWANIA NARCIARSKIE

Hotel Albis **** i pension Albis są idealnym centrum dla klubów sportowych i imprez szkolnych. W tej unikalnej lokalizacji można skorzystać z nowocześnie wyposażonego stadionu atletycznego, hali hokejowej, kortów tenisowych, całej plejady basenów i innych obiektów sportowych znajdujących się w Vrchlabí lub Špindlerově Mlýně.

PARKOWANIE I KRYTE GARAŻE

Goście hotelu Albis mają do dyspozycji bezpłatne parkowanie w zamykanej części obiektu. Do hotelu dojedziemy po głównej drodze utrzymywanej przez cały rok.